Harmet

Våre kunder

Harmet har en veldig viktig rolle i Cramo Adapteos suksess. Vi leverer modulløsninger av høyeste klasse som produseres i Harmets fabrikker for våre mange eksportmarkeder – Sverige, Finland, Norge, Danmark, Litauen og Tyskland. Mange boliger, kontor, skoler og daghjem der er i dag i modulhus produsert av Harmet.

For Cramo Adapteo er menneskers kompetanse og produktenes kvalitet viktige og de gir tillit for en partner. Det er årsakene til at vi ser Harmet ikke bare som en produsent og leverandør, men som en forretningspartner. Vi ønsker Harmet all fremgang i forbindelse med igangsettingen av den nye og største fabrikken.

Camilla Hensäter, daglig leder i Cramo Adapteo AB


Harmets produksjon overholder kravene til høyeste kvalitet og derfor spiller Harmet en viktig rolle i Bokloks virksomhet. Vårt langsiktige samarbeid hjelper Boklok med å oppnå sin nye forretningsplans viktigste mål «another double», som betyr at til 2020 fordoble antallet hus som bygges årlig.

Jonas Spangenberg, Boklok CEO