Harmet

Kvalitet


I våre fabrikker utføres kvalitetskontroller under hele produksjonsprosessen på moduler og element under produksjon og på ferdige deler. Kvalitetskontrollen dokumenteres i spesifikke kontrollprotokoller. Før en modul forlater fabrikken utføres en grundig sluttkontroll og først når alle oppdagede mangler er rettet opp er det tillatt å pakke og sende modulene av gårde.

ISO 9001 (pdf) – Vi har et utviklet, velfungerende kvalitetsledelsessystem som tilsvarer ISO 9001-standarden.

ISO 14001 (pdf) – I produksjonen anvender vi den beste teknikken og de beste materialene, vi er effektive og sparer på naturressurser, gjør tiltak for å unngå forurensning av miljøet, vårt miljøledelsessystem lever opp til standarden ISO 14001. Viktige miljøaspekter er: farlig avfall og usortert produksjons- og byggeavfall.

ETA 10/0033 (pdf) – Våre husmoduler av tre lever opp til de tekniske krav som gjelder i Europa og som bevis på det har vi fått sertifikat ETA 10/0033.

0809-CPR-1165 (pdf) – At produksjonsforholdene i våre fabrikker tilsvarer kravene som stilles i Europa kontrolleres regelmessig av det finske firmaet VTT Expert Services OY og som bevis på det har vi fått sertifikat 0809-CPR-1165.

ISO 45001 (pdf) – Innen området helse og sikkerhet på arbeidsplassen utgår vi fremfor alt fra Estlands lover, men vi følger også kravene i standarden ISO 45001.

CE-merking – MVåre husmoduler av tre er CE-merket.

SINTEF (pdf) – Our timber frame modules comply with the technical requirements and documentation requirements in Norway. The corresponding certificate SINTEF Technical Approval TG 20702 has been issued to HARMET.


Harmet OÜs ledelsesfilosofier er:

  • Vi er et foretak som produserer og monterer ulike moduler og brakker, som tar ansvar for miljøene vi skaper og tilpasser vår virksomhet til hva miljøet og samfunnet krever;
  • I prosjektene tar vi hensyn til bestillerens forventninger og krav, vi utfører arbeidet i tide og i henhold til plan;
  • Vi anvender den beste teknikken og de beste materialene som finnes tilgjengelig;
  • Vi oppfyller alle juridiske og andre krav som gjelder for oss;
  • Vi anvender naturressurser effektivt og sparsomt og vi gjør tiltak for å unngå forurensning av miljøet;
  • Vi arbeider på en sikker måte, forebygger skader og helseslitasje;
  • Vi satser på og utdanner våre arbeidere, øker deres ferdighets- og kunnskapsnivå;