Harmet

Kvalitet


I våre fabrikker utføres kvalitetskontroller under hele produksjonsprosessen på moduler og element under produksjon og på ferdige deler. Kvalitetskontrollen dokumenteres i spesifikke kontrollprotokoller. Før en modul forlater fabrikken utføres en grundig sluttkontroll og først når alle oppdagede mangler er rettet opp er det tillatt å pakke og sende modulene av gårde.

ISO 9001 (pdf)) – Vi har et utviklet, velfungerende kvalitetsledelsessystem som tilsvarer ISO 9001-standarden.

ISO 14001 (pdf) – I produksjonen anvender vi den beste teknikken og de beste materialene, vi er effektive og sparer på naturressurser, gjør tiltak for å unngå forurensning av miljøet, vårt miljøledelsessystem lever opp til standarden ISO 14001. Viktige miljøaspekter er: farlig avfall og usortert produksjons- og byggeavfall.

ETA 10/0033 (pdf) – Våre husmoduler av tre lever opp til de tekniske krav som gjelder i Europa og som bevis på det har vi fått sertifikat ETA 10/0033.

0809-CPR-1165 (pdf) – 0809-CPR-1165 (pdf) – At produksjonsforholdene i våre fabrikker tilsvarer kravene som stilles i Europa kontrolleres regelmessig av det finske firmaet VTT Expert Services OY og som bevis på det har vi fått sertifikat 0809-CPR-1165.

OHSAS 18001 (pdf)– Innen området helse og sikkerhet på arbeidsplassen utgår vi fremfor alt fra Estlands lover, men vi følger også kravene i standarden OHSAS 18001.

CE-merking – MVåre husmoduler av tre er CE-merket.


Harmet OÜs ledelsesfilosofier er:

  • Vi er et foretak som produserer og monterer ulike moduler og brakker, som tar ansvar for miljøene vi skaper og tilpasser vår virksomhet til hva miljøet og samfunnet krever;
  • I prosjektene tar vi hensyn til bestillerens forventninger og krav, vi utfører arbeidet i tide og i henhold til plan;
  • Vi anvender den beste teknikken og de beste materialene som finnes tilgjengelig;
  • Vi oppfyller alle juridiske og andre krav som gjelder for oss;
  • Vi anvender naturressurser effektivt og sparsomt og vi gjør tiltak for å unngå forurensning av miljøet;
  • Vi arbeider på en sikker måte, forebygger skader og helseslitasje;
  • Vi satser på og utdanner våre arbeidere, øker deres ferdighets- og kunnskapsnivå;