Harmet

Produksjon

Ingeniørkompetanse

Vi forvandler kundens visjon til ferdige tegninger. Vi anvender AutoCad, HSB Cad, MagiCad, AUTOCAD MEP og TEKLA BIMSight. Overleveringen av CNC datafiler betyr at det er slutten for foregående arbeidsfase og starten på neste.

Kvalitetskontroll

I vårt arbeid følger vi ISO 9001 og ISO 14001-standardene og teknisk godkjenning (ETA) utstedt av den europeiske organisasjonen for teknisk godkjenning (EOTA). Våre produksjonsprosesser kontrolleres regelmessig av den autoriserte organisasjonen VVT Expert Services, som har sin opprinnelse i Finland.

Produksjon

Vår nyeste og største fabrikk, Kumna modulhusfabrikk, har en produksjonskapasitet på cirka 3600 moduler eller opp til 130 000 m2 per år. Vi anvender en maskinpark av høyeste kvalitet, Konecranes, Stromab Fast 500, CNC Weinmann WBZ150, Holzma Optimat HPP 350, Altendorf F45 Prodrive og F45 Evodrive.

 

Montering og transport

For å oppføre trebygninger finnes ulike alternativ, fra at hele konstruksjonen under hele byggetiden utføres på byggeplassen, til bruk av løsninger med volumelement, der 90 % av hele bygget og innredningen ferdigstilles direkte i fabrikken. Vi har kompetansen til å anbefale den beste løsningen