Harmet

Våra kunder

Harmet har en mycket viktig del i Cramo Adapteos affärsframgång. Vi levererar modullösningar av högsta klass som tillverkas i Harmets fabriker för våra många exportmarknader, Sverige, Finland, Norge, Danmark, Litauen och Tyskland. Många bostäder, kontor, skolor och daghem där finns idag just i modulhus tillverkade av Harmet.

För Cramo Adapteo är människors kompetens och produkternas kvalitet viktiga och de ger förtroende för en partner.  Det är orsakerna till att vi ser Harmet inte bara som en tillverkare och leverantör, utan som en affärspartner. Vi önskar Harmet all framgång i samband med idrifttagandet av den nya och största fabriken

Camilla Hensäter, VD för Cramo Adapteo AB


Harmets produktion motsvarar kraven på högsta kvalitet och därför spelar Harmet en viktig roll Bokloks verksamhet. Vårt långvariga samarbete hjälper Boklok att uppnå sin nya affärsplans viktigaste mål ”another double”, vilket betyder att till 2020 fördubbla antalet hus som byggs årligen.

Jonas Spangenberg, Boklok CEO