Harmet

Om företaget

Produktionen av OÜ Harmets modulhus dvs. volymelement började redan 1997. Vi producerar modulbyggnader, huselement, byggbaracker och olika metallkonstruktioner. Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar – vi börjar med projekteringen och avslutar med monteringen.


 

Harmet Grupp

På Harmet arbetar idag mer än 800 personer. Vi har 5 fabriker – i Tallinn, Pärnu, Tutermaa,   i Lieksa i Finland och vår största och nyaste i Kumna, nära Keila.  

 


 

Styrelseordförande hälsar

Vi vill lära känna våra kunder, förstå och utgå från deras verkliga behov. Sen kan vi erbjuda de mest lämpliga och innovativa lösningarna. Vi tar alltid vårt ansvar och löser eventuella problem under garantitiden, för förtroende i samarbetet är det viktigaste för oss. Det gör oss till den bästa partnern för våra kunder och våra kunder till våra bästa partners.

Toomas Kalev
Styrelseordförande

 

 
 


Export

Vår huvudsakliga marknad är Skandinavien, dit över 90 % av vår export går idag. Tack vare de ytterst krävande kunderna i Skandinavien har vi blivit ett mycket seriöst kvalitetsorienterat och globalt konkurrenskraftigt produktionsföretag.

 

 

 

 


 Harmets anställdas och deras familjers årliga skogsplanterings tradition. May, 2018


Harmets anställdas och deras familjers årliga skogsplanterings tradition. May, 2018


Den högtidliga invigningen av fabriken i Kumna, i närvaro av Republiken Estlands president, fru Kersti Kaljulaid. Oktober 2017