Harmet

Produktion

Ingenjörskompetens

Vi förvandlar kundens vision till färdiga ritningar. Vi använder AutoCad, HSB Cad, MagiCad, AUTOCAD MEP och TEKLA BIMSight. Överlämnandet av CNC datafiler betyder slutet på föregående arbetsfas och början på nästa.

Kvalitetskontroll

I vårt arbete följer vi ISO 9001 och ISO 14001-standarderna och tekniskt godkännande (ETA) utfärdat av Europeiska organisationen för tekniskt godkännande (EOTA). Våra tillverkningsprocesser kontrolleras regelbundet av den auktoriserade organisationen VVT Expert Services, som har sitt ursprung i Finland.

Produktion
Vår nyaste och största fabrik, Kumna modulhusfabrik har en produktionskapacitet om cirka 3600 moduler eller upp till 130 000 m2 per år. Vi använder en maskinpark av högsta kvalitet, Konecranes, Stromab Fast 500, CNC Weinmann WBZ150, Holzma Optimat HPP 350, Altendorf F45 Prodrive och F45 Evodrive.

 

Montering och transport

För att uppföra träbyggnader finns olika alternativ, från att hela byggnationen under hela byggtiden utförs på byggarbetsplatsen, till användning av lösningar med volymelement, där 90 % av hela bygget och inredningen färdigställs direkt i fabriken. Vi har kompetensen att rekommendera den bästa lösningen.