Harmet

Laatu


Tehtaassamme tehdään koko prosessin aikana valmistuksessa olevien moduulielementtien ja valmiiden töiden laatutarkastusta, josta laaditaan vastaavat tarkastuslehdet. Ennen moduulin toimitusta tehtaasta tehdään perusteellinen lopputarkastus ja vasta sen jälkeen, kun kaikki löydetyt viat on korjattu, on moduulit lupa pakata ja lähettää.

ISO 9001 (pdf) – Meillä on kehitetty hyvin toimiva ISO 9001 standardia vastaava laadunhallintajärjestelmä.

ISO 14001 (pdf) – Käytämme tuotannossa parhaita teknologioita ja materiaaleja, olemme tehokkaita ja säästämme luonnonvaroja ottaessamme käyttöön toimia ympäristön pilaantumisen välttämiseksi – ympäristönhallintajärjestelmämme vastaa ISO 14001 standardia. Tärkeitä ympäristönäkökohtia ovat: vaaralliset jätteet ja lajittelemattomat tuotanto- ja rakennusjätteet.

ETA 10/0033 (pdf) – Puiset talomoduulimme täyttävät Euroopassa voimassa olevat tekniset vaatimukset ja siitä on todisteena myönnetty vastaava sertifikaatti ETA 10/0033.

0809-CPR-1165 (pdf) – Tehtaamme tuotanto-olosuhteiden vastaavuutta Euroopassa voimassa oleviin vaatimuksiin tarkastaa säännöllisesti suomalainen VTT Expert Services Oy ja vastaavuudesta on todisteena myönnetty sertifikaatti 0809-CPR-1165.

ISO 45001 (pdf) – Työterveydenhoidon ja työturvallisuuden alainen toiminta perustuu ennen kaikkea Viron lainsäädäntöön, jolle lisääntyvät standardin ISO 45001:n vaatimukset.

CE-merkintä – Puisille taloelementeillemme on annettu CE-merkintä.

SINTEF (pdf) – Our timber frame modules comply with the technical requirements and documentation requirements in Norway. The corresponding certificate SINTEF Technical Approval TG 20702 has been issued to HARMET.


Harmet OÜ:n hallintoperiaatteet ovat:

  • Olemme erilaisia moduuleita ja parakkeja tuottava ja asentava yritys, joka on vastuussa luotavasta ympäristöstä ja joka muokkaa omaa toimintaansa ympäristön sekä yhteiskunnan vaatimusten mukaan;
  • Projekteissa otamme huomioon tilaajien odotukset ja vaatimukset, teemme työt määräaikaan mennessä ja suunnitelmien mukaan;
  • Käytämme parhaita saatavissa olevia teknologioita ja materiaaleja;
  • Täytämme kaikki meille asetetut oikeudelliset ja muut vaatimukset;
  • Käytämme luonnonvaroja tehokkaasti ja säästäväisesti, ottaen käyttöön keinoja ympäristön pilaantumisen estämiseksi;
  • Työskentelemme turvallisesti, vältämme vammoja ja terveyden heikentymistä;
  • Kehitämme ja koulutamme työntekijöitämme, nostaaksemme heidän ammattitaitoaan ja tietotasoaan;
  • Yrityksen johto määrittelee tavoitteet ja takaa niiden saavuttamisen kautta johtojärjestelmän toimivuuden jatkuvan kehityksen.